งานทางวิชาการ

News image

จก.พบ.สหรัฐฯและคณะ เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 LTG Patricia Horoho U.S. Army Surgeon General and Commanding General of the U.S. Army Medical Command เดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โดยมี พลตรี ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า...

อ่านต่อ
News image

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๖

 

อ่านต่อ
News image

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทหารผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจราชการสนาม เนื่องใน...

อ่านต่อ
News image

ข้อแนะนำผู้ที่ต้องการตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

     *** โรงพยาบาลจะรับการตรวจถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ***

อ่านต่อ
News image

เยี่ยมทหารป่วยเจ็บเนื่องใน วันกองทัพไทย

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 เนื่องในวันกองทัพไทย พลอากาศตรี ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะผู้แทนสี่เหล่าทัพ ได้เดินทางมาเยี่ยมให...

อ่านต่อ