ท่านเข้ามาเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

Voting for this poll has ended


Statistics:

ทุกวัน
Votes: 6
66.7%  
2 - 3 วันต่อครั้ง
Votes: 1
11.1%  
สัปดาห์ละครั้ง
Votes: 1
11.1%  
เดือนละครั้ง
Votes: 1
11.1%  

Number of Voters   9
Start Voting   2015-11-30 00:00:00
End Voting   2016-12-30 00:00:00